Dažnai užduodami Klausimai

Čia galite rasti dažniausiai klausiamą informaciją apie mūsų fondus. Pilną informaciją apie fondus, įskaitant prospektus ir taisykles galite rasti Nextury Technology Fund ir Nextury Asia Technology Fund puslapiuose.

Už išpirktus Fondo investicinius vienetus atsiskaitoma ne vėliau kaip per 7 kalendorines
dienas nuo investicinių vienetų konvertavimo dienos.


Jeigu Fondo investicinių vienetų išpirkimo paraiška yra pateikiama iki darbo dienos 15.30 val. Lietuvos laiku, Fondo investicinius vienetus į pinigines lėšas konvertuojamos paraiškos gavimo dienos Fondo investicinių vienetų kaina. Jeigu paraiška yra pateikiama po 15.30 val. Lietuvos laiku, Fondo investiciniai vienetai išperkami kitos darbo dienos Fondo investicinių vienetų kaina.

Taip, pagal finansinę veiklą reguliuojančius įstatymus ir taisykles, visi rodomi ir komunikuojami fondų rezultatai yra po valdymo ir sėmės mokesčių, t.y. rodo grynąją grąžą investuotojams.

Skirtingai nuo daugelio kitų fondų, Nextury fondai nereikalauja jokio minimalaus investicijų išlaikymo termino, taip pat netaiko jokių "išankstinio išėjimo" baudų. Pagal fondų taisykles, išsiimti investicijas galima per 3 dienas.

Nextury Technology Fund taiko tris skirtingus mokesčius: pirkimo, valdymo bei sėkmės.


Platinimo mokestis (kitaip pirkimo mokestis) yra taikomas kai Jūs nusiperkate fondo vienetus. Tai yra vienkartinė įmoka.

Nextury Technology fondo platinimo įmoka investuojant iki 50 000 EUR yra 2 proc. nuo investuojamos sumos;
investuojant nuo 50 000 EUR iki 300 000 EUR platinimo įmoka yra 1 proc. nuo investuojamos sumos;
investuojant virš 300 000 EUR platinimo įmoka yra 0,5 proc. nuo investuojamos sumos.

Pavyzdžiui, jeigu investuojate 1000 EUR, Jūs startuojate su 980 EUR, kadangi 2 proc. atskaitomi iškart.


Fondas netaiko išpirkimo mokesčių.


Valdymo mokestis (1 proc.) yra taikomas už fondo valdymo paslaugas. Mokestis yra metinis. Fondo rezultatą rodome atskaičius valdymo mokestį. Be valdymo mokesčio taip pat yra taikomi depozitoriumo mokestis bei atlyginimas Fondo auditoriui. Atlyginimas Depozitoriumui yra ne didesnis kaip 1,0 proc. nuo Fondo vidutinės metinės GAV. Atlyginimas audito įmonei mokamas pagal Fondo faktines išlaidas, bet ne daugiau nei 1,0 proc. nuo atitinkamo Fondo vidutinės metinės GAV.


Sėkmės mokestis yra skaičiuojamas tik tuo atveju kai pasiekiamas naujas fondo rekordas nuo fondo įkūrimo dienos. Sėkmės mokestis yra apskaičiuojamas kiekvieną darbo dieną.

Valdymo įmonei mokamas Sėkmės mokestis yra 20,0 proc. Sėkmės mokestis skaičiuojamas taikant Aukščiausios pasiektos ribos (angl. high water mark, HWM) principą ir yra nuskaičiuojamas iš Fondo investicinio vieneto vertės dienos prieaugio tik tuo atveju, jei investicinio vieneto vertė yra didesnė už visas kada nors buvusias Fondo investicinio vieneto vertes. Pvz., jei Fondo investicinio vieneto vertė pradeda kristi, Sėkmės mokestis taikant Aukščiausios pasiektos ribos principą nėra nuskaičiuojamas.

Taikant šį principą yra užtikrinama, kad svyruojant investicinių vienetų vertei ilgu laikotarpiu, Fondo dalyviai neturėtų mokėti Sėkmės mokesčio kelis kartus. Mokestis yra taikomas Fondo lygiu, o ne kiekvienam dalyviui atskirai. Tai reiškia, kad vertinant Sėkmės mokesčio dydį yra atsižvelgiama į Fondo investicinio vieneto vertės prieaugį, o ne kiekvieno dalyvio investicijų vertės pokytį. Sėkmės mokestis yra atimamas iš Fondo turto vertės, todėl skelbiama Fondo investicinio vieneto vertė yra neto kaina, t. y. grynoji aktyvų vertė po visų Fondo kaštų ir mokesčių Valdymo įmonei, tame tarpe ir Sėkmės mokesčio.

Taip, juridinis asmuo gali investuoti į Nextury Technology Fund ir Nextury Asia Technology Fund. Jeigu norite investuoti per įmonę, pateikite investicijos užklausą ir mūsų konsultantai susisieks su Jumis.